<M峄?t脿i kho岷 b贸ng 膽谩 tr峄眂 tuy岷縩: Mourinho ch煤c m峄玭g, khen Man City x峄﹏g 膽谩ng v么 膽峄媍h