<Ng脿nh c么ng nghi峄噋 c谩 膽峄?l脿 g矛: Thunder th岷 b岷 trong ng脿y Westbrook tr峄?l岷