<c峄?b岷 ngh矛n t峄? B峄ヽ 岷h 'C膼V d农ng c岷 c峄 Man Utd' l脿 gi岷?m岷