<t脿i x峄塽 2: Lee Nguy峄卬: 'Vi峄噒 Nam xem c岷 th峄?nh瓢 tr岷?con'