<x矛 d谩ch offline hack: C谩c n峄?V膼V Iran ng岷 x峄塽, n么n khan sau khi thua Vi峄噒 Nam