<w88 c贸 x贸c 膽末a kh么ng: Ronaldo tri 芒n Real, B峄?膼脿o Nha khi nh岷璶 Qu岷?B贸ng V脿ng 2016