<x矛 d谩ch messenger: De Rossi: 'Barca c贸 th峄?m岷h nh岷, nh瓢ng Roma kh么ng d峄?thua'