<vua s貌ng b岷 kenh14: Ni峄乵 vui v峄?o脿 c峄 c岷 th峄?Vi峄噒 Nam sau khi lo岷 Jordan