<t脿i x峄塽 voz: Tin Th峄?thao t峄慽 12/2: Ronaldo l脿m quan h峄?Allegri - Dybala th锚m c膬ng th岷硁g