<Th峄?thao UG: Ibrahimovic tr峄?l岷 Man Utd, kho谩c 谩o s峄?10