<x峄?s峄?ki岷縩 thi岷縯 vi峄噒 nam: Guardiola: 'Ch岷 nh瓢 tr瓢峄沜, Messi ch岷 th瓢啤ng ba th谩ng m峄檛 l岷'