<C贸 tr貌 ch啤i b贸ng 膽谩 tr锚n m岷g kh么ng: Inter chi岷縨 膽峄塶h b岷g Serie A