<b贸ng 膽谩 ph煤 th峄? B矛nh D瓢啤ng th岷痭g tr岷璶 th峄?t瓢 li锚n ti岷縫 峄?V-League