<C谩c tr貌 ch啤i baccarat tr峄眂 tuy岷縩 c贸 膽谩ng tin c岷瓂 kh么ng?: Jesus b岷 m茫n v矛 b峄?Guardiola ng膬n th峄眂 hi峄噉 ph岷 膽峄乶